حجم نمونه ادرار 24 ساعته

portfolio image

حجم نمونه ادرار 24 ساعته 10 cc

 آزمایشگاه های محترم طرف قرار داد لطفا جهت انجام تست های ادرار 24 ساعته از قبیل prot ELC , Micro albumin حجم نمونه 10 cc باشد.

باتشکر