قابل توجه مراجعه کنندگان محترم ساعت کاری آزمایشگاه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 20 و روز پنجشنبه از 7 الی 16 می باشد

portfolio image

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم ساعت کاری آزمایشگاه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 20 و روز پنجشنبه از 7 الی 16 می باشد