📌 روزها و ساعات کاری در ایام نوروز: 5 فروردین الی 9 فروردین از ساعت8 صبح الی 14 📌 قابل توجه آزمایشگاه های همکار 1401/12/11📌 زمان نمونه گیری تستcovid 19 pcr

جوابدهی مراجعین


جوابدهی آزمایشگاه ها


جوابدهی پزشکان