📌 زمان نمونه گیری تستcovid 19 pcr 📌 قابل توجه مراجعه کنندگان محترم ساعت کاری آزمایشگاه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 20 و روز پنجشنبه از 7 الی 16 می باشد

جوابدهی مراجعین


جوابدهی آزمایشگاه ها


جوابدهی پزشکان