ساعات کاری

.Shabestari Lab

ساعت کاری از 7 صبح الی 8 شب و پنج شنبه ها از ساعت 7 صبح الی 12

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم

برای تست کووید 19 روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح الی 14 و روز پنجشنبه از 7 صبح الی 11 نمونه گیری انجام می شود.