زمان نمونه گیری تستcovid 19 pcr

portfolio image

زمان نمونه گیری تست کووید 19

از شنبه تا چهارشنبه 7 صبح الی 14:00

پنجشنبه ها 7 صبح الی 11

می باشد